Γενικοί όροι

Η Εταιρεία BON STUDIO ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η BON STUDIO ΑΕΒΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει τις παραγγελίες τις οποίες έχετε, ήδη, πραγματοποιήσει.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις. Η συναλλαγή σας μαζί μας και μέσω της ιστοσελίδας μας προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.bonstudio.gr συμφωνούν ότι: 


Προστασία προσωπικών στοιχείων

Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε στην εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από την εταιρεία BON STUDIO ΑΕΒΕ για την εκτέλεση των παραγγελιών σας. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά πρόσωπα που δεν διατηρούν σχέση συνεργασίας με την εταιρεία μας.

Οι συνεργάτες μας δεσμεύονται από τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας μας αλλά και τις διατάξεις του εθνικού δικαίου να μην κοινοποιούν τα δεδομένα αυτά σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση η ανωτέρω υποχρέωση δεν εκτείνεται σε περιπτώσεις έκνομων ενεργειών του χρήστη και ιδίως εν όψει ερευνών από πλευράς δικαστικής αρχής. Μάθετε περισσότερα


Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας.

Συγκεκριμένα υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι cookies – Παραθέτουμε τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε:

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε να τοποθετήσουμε αυτά τα είδη cookies στη συσκευή σας και να τα προσπελάσουμε όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα στο μέλλον. Αν θέλετε να διαγράψετε τυχόν cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, η ενότητα "βοήθεια" στο πρόγραμμα περιήγησης θα πρέπει να παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού του αρχείου ή του καταλόγου που αποθηκεύει τα cookies.

Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, το τρόπο διαχείρισης και διαγραφής τους, μπορείτε να βρείτε στο www.aboutcookies.org

Λάβετε υπόψη ότι με τη διαγραφή ή την απενεργοποίηση των μελλοντικών cookies ενδέχεται να επηρεαστεί η εμπειρία του χρήστη και ίσως να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας και για την οποία είμαστε υπερήφανοι επιθυμώντας την εξυπηρέτηση των πελατών μας.


Ελαττωματικά προϊόντα

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ο αγοραστής διαθέτει όλα τα δικαιώματα που του παρέχει ο Αστικός Κώδικας και υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής θα προσκομίσει την απόδειξη αγοράς του, καθώς και το προϊόν σε αρίστη κατάσταση – χωρίς χτυπήματα ή άλλα σημάδια, με την πλήρη και χωρίς φθορές συσκευασία του καθώς και τυχόν παρελκόμενα που εμπεριέχονται στην συσκευασία. Η εταιρεία BON STUDIO AEBE δικαιούται, αν από τις συνθήκες κρίνεται εύλογο, να επιλέξει μεταξύ επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος,


Πολιτική Επιστροφών

Τα προϊόντα της Εταιρείας είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών και αναφέρονται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες τους αναλυτικά.

Στις περιπτώσεις τυχόν κατασκευαστικής αστοχίας μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν προς έλεγχο στην Εταιρεία συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το σχετικό έγγραφο (κάντε κιλκ εδώ) στην διεύθυνση bon@bonstudio.gr, ή Fax στο 210 38 45 755 εντός αυστηρά 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που επιθυμείτε αντικατάσταση του προϊόντος λόγω λάθους επιλογής σας.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις που επιθυμείτε την υπαναχώρηση από την σύμβαση αγοράς μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν με δικά σας έξοδα μεταφοράς και ευθύνη.

Επιστροφή χρημάτων ακολουθεί μετά την παραλαβή του προϊόντος και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ανοιχθεί η συσκευασία και φυσικά δεν έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν (Εξαιρούνται οι περιπτώσεις τυχόν κατασκευαστικής αστοχίας ή ελλαττωματικού προϊόντος που πιστοποιείται μετά την επιστροφή του προϊόντος και μετά από ενδελεχή έλεγχο από την Εταιρεία)

Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Αν η επιστροφή των αγαθών γίνεται με υπαιτιότητά σας θα σας βαρύνουν τυχόν τραπεζικά έξοδα.

Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά και αποδειχθεί η ακεραιότητά τους.

Φέρετε ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

Για όλες τις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων το προς επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα πρωτότυπα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν κατά την παράδοση, το προϊόν να είναι σε αρίστη κατάσταση χωρίς χτυπήματα ή άλλα σημάδια, με την πλήρη και χωρίς φθορές συσκευασία του καθώς και τυχόν παρελκόμενα που εμπεριέχονται στην συσκευασία.

Η επιστροφή ή υπαναχώρηση δε ισχύει :

Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας είναι δυνατόν να γίνει σε οποιαδήποτε φάση πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας.

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διαδικασία της παραγγελίας και δεν έχει εκτελεστεί η παραγγελία σας, δηλαδή το προϊόν δεν έχει αποσταλεί, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα πωλήσεων της εταιρείας μας στα τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 38 09 605 εσωτ. 135


Αποποίηση ευθύνης

H εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται με την ευθύνη του πελάτη.


Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακους τόπους 

Οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση (link) με άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή των χρηστών μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στα site αυτά ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.

Attachments