Όροι κάλυψης τμήματος τεχνικής υποστήριξης και service

1.       To Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Εγκαταστάσεων αναλαμβάνει τον έλεγχο, συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έως και 7 ετών παλαιότητας, εφ’ όσον τούτο παρέχεται και από την κατασκευάστρια Εταιρεία.

2.       Η αποστολή μηχανημάτων από την επαρχία πρέπει να είναι παραδοτέα «κατ’ οίκον» στην διεύθυνση της Εταιρείας μας. Το κόστος μεταφοράς μηχανημάτων από και προς την εταιρεία βαρύνει τον πελάτη. Τα μηχανήματα ταξιδεύουν με κίνδυνο του αγοραστή.

3.       Η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού αγοράς που αναφέρει τον σειριακό αριθμό του προϊόντος αποτελεί αποδεικτικό της ισχύος της εγγύησης. Κάθε απόπειρα επισκευής του υπό εγγύηση προϊόντος, ακυρώνει αυτόματα την εγγύηση. Δεν καλύπτονται με εγγύηση μηχανήματα/συσκευές από βλάβες που έχουν προκληθεί από αυξομείωση τάσης ηλεκτρικού ρεύματος.

4.       Στα προς επισκευή μηχανήματα γίνεται εξακρίβωση βλάβης και ενημέρωση του πελάτη για το κόστος επισκευής και ανταλλακτικών. Εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί την επισκευή του μηχανήματος, αυτό θα επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση και θα χρεωθεί για τον χρόνο που δαπανήθηκε 30,00 €. Εξαιρούνται προϊόντα αξίας κάτω των 100,00 € (Λιανική Τιμή).

5.       Ελάχιστη χρέωση επισκευής στον χώρο του Service 40,00 €. Απαιτείται η επιβεβαίωση της αποδοχής του πελάτη για χρεώσεις άνω των 100,00 € μετά την αποστολή της σχετικής προσφοράς επισκευής από την εταιρεία. Στις περιπτώσεις που η βλάβη υπερβαίνει τα 300€ απαιτείται προκαταβολή 30%

6.       Τα επισκευασθέντα μηχανήματα θα πρέπει να παραλαμβάνονται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Service εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την σχετική ειδοποίηση. Μετά την παρέλευση του δεκαημέρου θα προκύπτει επιβάρυνση με έξοδα αποθήκευσης 3 € ανά ημέρα για ένα χρονικό διάστημα 60 ημερών. Μετά την παρέλευση των 60 ημερών, η Εταιρεία θα προβαίνει στην ανακύκλωσή τους.

7.       Πάγια Χρέωση Κλήσης της Εταιρείας στον χώρο του πελάτη 70,00 €  και για διάρκεια επίσκεψης μιάς ώρας. Για κάθε επιπλέον ώρα εντός της περιοχής Αθηνών ή Θεσσαλονίκης μεταξύ των ωρών (9.00π.μ. - 17.00 μ.μ.) είναιι 70,00 € / ώρα / τεχνικό. Δύο (2) ή περισσότεροι τεχνικοί 50,00 € / ώρα /τεχνικό.

Σημείωση: Εκτός των ανωτέρω ωρών εργασίας οι χρεώσεις προσαυξάνονται κατά 50%. Μετά τις 21.00 μ.μ., προσαυξάνονται 100%.

8.       Η εγγύηση των μηχανημάτων δεν καλύπτει κεφαλές pick-up, κεφαλές laser, κεφαλές μικροφώνων, μεγάφωνα, λαμπτήρες φωτιστικών συστημάτων και προβολής, μπάλες και μοτέρ καθρέφτου, εξαιρούνται λαμπτήρες MITSUBISHI εργοστασιακής τοποθέτησης (βλ. τιμοκατάλογο BON STUDIO).

9.       Μηχανήματα που δεν έχουν πουληθεί από την εταιρεία μας: Δεν καλύπτονται με εγγύηση,

·   Οι χρεώσεις των εργασιών και υπηρεσιών που εκτελούνται ή παρέχονται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης / Service είναι διαφορετικές και δεν ακολουθούν την παρούσα τιμολογιακή πολιτική.

10.   Η εταιρεία BON STUDIO AEBE δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων κατά την διάρκεια της επισκευής και δεν υποχρεώνεται σε πιθανή ανεύρεσή τους

11.   Σε περίπτωση καθυστέρησης στην επιβεβαίωση της εκάστοτε επισκευής από την πλευρά του πελάτη, τα μηχανήματα θα επιστρέφονται μετά την παρέλευση 15ημέρου από την αποστολή της ενημέρωσης από το Τμήμα Service, με χρέωση παραλήπτη.

12.   Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών (Τ. Π. Υ.) ή οι αποδείξεις επισκευών εξοφλούνται με τραπεζική κατάθεση πριν την αποστολή ή μετρητοίς κατά την παραλαβή.

* Σημείωση: Η Τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.